...
BİZ KİMİZ
Dernek Üyeliği
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞEKİLLERİ ÜYE OLMA Madde 3- Derneğin iki türlü üyesi vardır. Bunlar asıl üye ve fahri üye olarak adlandırılır. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz. ASIL ÜYE: Medeni haklara sahip ve derneğin amacını ve ilkelerini benimsemiş semt sakinleri ve bu amaca hizmet edecek kişiler asıl üyelik için başvurabilirler. Derneğe üye olmak isteyenler merkeze başvurur, üye giriş bildirimi doldururlar. Yönetim Kurulu üyelik için başvuruları an çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Üyelik başvurusu hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilebilir. FAHRİ ÜYE: Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan veya derneğe hizmeti geçen ve Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Fahri üyelerin oy verme hakkı yoktur. İstedikleri halde aidat ödeyebilirler. ÜYELİK HAKLARI: Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazısı dilekçe ile yapılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA Madde 4- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararına uymayanlar, dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler ve hareketleri dernek amaçlarına ve çıkarlarına uygun olmayanlar, Yönetim Kurulu’nun çoğunlukla vereceği karar ile üyelikten çıkarılabilir. Bu üyenin Yönetim Kurulu üyesi de olması halinde, Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Aidatlarını zamanında ödemeyen üyelere, önce yazılı olarak ihtar yapılır. Yazıya rağmen verilen süre içinde birikmiş aidatını ödemeyen üye, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılanlar, Genel Kurul nezdinde bu karara itiraz edebilir. Genel Kurul Kararı kesindir. Dernekten çıkanlar ve çıkarılanlar dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. YILLIK AİDAT MİKTARI: Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı Genel Kurul tarafından verilen yetkiye istinaden Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu miktar peşin olarak tahsil edileceği gibi, belirlenecek dönemler itibariyle eşit taksitler halinde de tahsil edilebilir. Yıllık aidat miktarı Genel Kurul tarafından değiştirilebilir. Üyelerden giriş aidatı olarak, o dönemin yıllık aidatı kadar ücret alınır. ÜYELİK BAŞVURUSU: Başvuru formu ile birlikte 1 adet vesikalık fotoğraf ile Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile başvuru yapılır. Üyelik kabulünün ardından giriş aidatının ödenmesiyle üyelik kesinleşir. Aidat ödemeleri için banka hesabı: Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi IBAN: TR60 0006 4000 0014 2090 5831 34
« Geri Dön
 
  • Semtimize adını veren Kavaklıdere, bugünkü Japon Elçiliği bahçesinden başlayarak Tunus Caddesi boyunca akıyordu.
  • Bugün Karum‘un olduğu yerde Kavaklıdere Şarap Fabrikası vardı. Bugün Çağdaş Sanatlar Merkezinin olduğu yerede Su Deposu vardı.
  • Tunalı Hilmi Caddesi'nin önceki adı Özdemir Caddesi'ydi. Arjantin Caddesi'nin önceki adı Bölük Sokak'tı. Tahran Caddesi'nin önceki adı Banker Sokak'tı.
  • Filistin Caddesi‘nin önceki adı ‘Hemşehri Sokak‘tı. Keneddy Caddesi‘nin önceki adı ‘Boylu Sokak‘tı.
  • SANAT BULUŞMALARI; Kavaklıderem Derneği'nin Sanata ve Sanatçıya Saygı anlayışıyla ev ortamında gerçekleştirdiği aylık buluşmalardır.
Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi listemize ekleyin.
 
 
2012 - Kavaklıdere Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği